Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 706 - 711

Korte bijdrage

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn1

P. Speetjens, F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit

achtergrond Kindermishandeling komt veel voor en is op volwassen leeftijd geassocieerd met substantiële kosten door zorggebruik en ziekteverzuim.
doel De economische kosten van kindermishandeling berekenen en het effect van zelfregie (mastery) op deze kosten evalueren.
methode Er werd gebruikgemaakt van de data van een psychiatrische cohortstudie (nemesis-i; n = 5618). De beschouwde risicofactoren waren: emotionele verwaarlozing en psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik voor het zestiende levensjaar.
resultaten Op een gemiddelde leeftijd van 39 jaar waren bij de volwassenen die dit betrof de onderscheiden vormen van kindermishandeling geassocieerd met aanzienlijke meerkosten door additioneel zorggebruik en ziekteverzuim. Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik in hun verleden.
conclusie Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling dient niet alleen een intrinsiek belang, maar zou ook economisch kunnen renderen. Het versterken van zelfregie kan daarbij wellicht helpen, maar dat vraagt om nader onderzoek.

trefwoorden emotionele verwaarlozing, kosten, productiviteitsverlies, psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik, zelfregie, zorggebruik