Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10

Redactioneel

R.A. Schoevers, F. Smit, G. Dom, G. Meynen, K. Goethals, J. Spijker

Kosten en baten van de psychiatrie, 680 - 682

Korte bijdrage

P.P.T. Jeurissen, B.A. Ravesteijn, R.T.J.M. Janssen, M.A.C. Tanke

Op weg naar een duurzame ggz; een beleidsperspectief, 683 - 687

Korte bijdrage

A.T.G. Paulus, R.M.W.A. Drost, D. Ruwaard, S.M.A.A. Evers

Intersectorale kosten en baten van geestelijke (on)gezondheid, 688 - 694

Korte bijdrage

M. van der Gaag, H. Ising, J. Lokkerbol, F. Smit

Prognostisch modelleren en proactieve interventie bij psychose: effectiviteit en kosteneffectiviteit, 695 - 699

Korte bijdrage

J. Lokkerbol, J. Nuijen, S. Evers, H. Knegtering, P. Delespaul, H. Kroon, R. Bruggeman

Doelmatigheidsonderzoek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: uitdagingen en oplossingen, 700 - 705

Korte bijdrage

P. Speetjens, F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn1, 706 - 711

Korte bijdrage

M. Blankers

Maatschappelijk rendement van internetinterventies bij stoornissen in het alcoholgebruik, 712 - 716

Korte bijdrage

P. Wetzelaer, J. Lokkerbol, A. Arntz, A. van Asselt, S. Evers

Kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen; een systematisch literatuuronderzoek van economische evaluatiestudies, 717 - 727

Korte bijdrage

R.M. Vermeiren, J. van der Meer

Kinderpsychiatrie: beperkt onderzoek, aanwijzingen voor substantiële baten, 728 - 732

Korte bijdrage

A. Honig, D. Sierink, B. Verwey

Het rendement van de ziekenhuis­psychiatrie: heden en toekomst, 733 - 738

Korte bijdrage

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745

Korte bijdrage

B. van Spijker, A. Kerkhof, J. Lokkerbol, R. Engels, F. Smit

Onlinehulp bij suïcidale gedachten: budgetimpactanalyse, 746 - 750

Korte bijdrage

L.M. Bijkersma-Pot, P. Cuijpers, A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Vergelijking van effectiviteit van psychiatrische behandelingen met die van somatische behandelingen, 751 - 758

Korte bijdrage

F.R.M. Portrait, B. van den Berg

De betalingsbereidheid voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, 759 - 765

Korte bijdrage

N. Vos de Wael

Samenwerking en cliëntperspectief voorwaarden voor succes; reflectie op het maatschappelijk rendement van de psychiatrie, 766 - 770