Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10

Redactioneel

R.A. Schoevers, F. Smit, G. Dom, G. Meynen, K. Goethals, J. Spijker

Kosten en baten van de psychiatrie, 680 - 682

Korte bijdrage

P.P.T. Jeurissen, B.A. Ravesteijn, R.T.J.M. Janssen, M.A.C. Tanke

Op weg naar een duurzame ggz; een beleidsperspectief, 683 - 687

Korte bijdrage

A.T.G. Paulus, R.M.W.A. Drost, D. Ruwaard, S.M.A.A. Evers

Intersectorale kosten en baten van geestelijke (on)gezondheid, 688 - 694

Korte bijdrage

M. van der Gaag, H. Ising, J. Lokkerbol, F. Smit

Prognostisch modelleren en proactieve interventie bij psychose: effectiviteit en kosteneffectiviteit, 695 - 699

Korte bijdrage

J. Lokkerbol, J. Nuijen, S. Evers, H. Knegtering, P. Delespaul, H. Kroon, R. Bruggeman

Doelmatigheidsonderzoek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: uitdagingen en oplossingen, 700 - 705

Korte bijdrage

P. Speetjens, F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn1, 706 - 711

Korte bijdrage

M. Blankers

Maatschappelijk rendement van internetinterventies bij stoornissen in het alcoholgebruik, 712 - 716

Korte bijdrage

P. Wetzelaer, J. Lokkerbol, A. Arntz, A. van Asselt, S. Evers

Kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen; een systematisch literatuuronderzoek van economische evaluatiestudies, 717 - 727

Korte bijdrage

R.M. Vermeiren, J. van der Meer

Kinderpsychiatrie: beperkt onderzoek, aanwijzingen voor substantiële baten, 728 - 732

Korte bijdrage

A. Honig, D. Sierink, B. Verwey

Het rendement van de ziekenhuis­psychiatrie: heden en toekomst, 733 - 738

Korte bijdrage

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745

Korte bijdrage

B. van Spijker, A. Kerkhof, J. Lokkerbol, R. Engels, F. Smit

Onlinehulp bij suïcidale gedachten: budgetimpactanalyse, 746 - 750

Korte bijdrage

L.M. Bijkersma-Pot, P. Cuijpers, A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Vergelijking van effectiviteit van psychiatrische behandelingen met die van somatische behandelingen, 751 - 758

Korte bijdrage

F.R.M. Portrait, B. van den Berg

De betalingsbereidheid voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, 759 - 765

Korte bijdrage

N. Vos de Wael

Samenwerking en cliëntperspectief voorwaarden voor succes; reflectie op het maatschappelijk rendement van de psychiatrie, 766 - 770