Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8, 599 - 602

Gevalsbeschrijving

Succesvolle behandeling met amantadine bij een patiënt met ECT-resistente maligne katatonie

A.N. Walstra, M. VAN den Broek, E.J. Giltay, J. van Paassen, M.S. van Noorden

samenvatting Katatonie is een veelvoorkomend neuropsychiatrisch syndroom, waarvan maligne katatonie een levensbedreigende vorm is. Een van de hypothesen over de pathogenese gaat uit van een verstoring van meerdere neurotransmittersystemen (gaba, glutamaat en dopamine). De eerste behandelstap is benzodiazepinen, bij onvoldoende effect kan elektroconvulsieve therapie (ect) worden gestart. Er is geen consensus over de derdelijnstherapie. Aan de hand van een casus beschrijven wij de gunstige effecten van een nmda-receptorantagonist (amantadine) als tertiaire behandelstap bij een patiënt met therapieresistente maligne katatonie.

trefwoorden amantadine, elektroconvulsieve therapie, katatonie