Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 513 - 519

Essay

Schizofrenie bestaat: wel / niet / weet niet

P.F. Bouvy

achtergrond De suggestie dat schizofrenie niet bestaat, heeft geleid tot een discussie in de landelijke pers. De diagnose schizofrenie zou ten onrechte leiden tot stigmatisering en defaitisme bij de behandeling en we zouden deze moeten vervangen door het bredere begrip psychose. Men ondersteunt dit met de stelling ‘schizofrenie bestaat niet’. In reactie hierop stellen anderen dat schizofrenie inmiddels een duidelijke biologische basis heeft.
doel De verschillende argumenten en begrippen verhelderen.
methode Bespreken van de argumenten voor en tegen vanuit ontologisch perspectief en uiteenrafelen van ethische/politieke argumenten aan de ene kant en wetenschappelijke bevindingen aan de andere kant.
resultaten De ontologische status van psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie, is problematisch, zoals ook recent werk van Kendler laat zien. Vanuit het perspectief van het medisch-wetenschappelijke programma (probeer van syndromen naar anatomisch en causaal verklaarde ziektebeelden te komen) lijkt het erop dat de ene partij dit programma voor schizofrenie los wil laten, terwijl de andere partij dit wil continueren.
conclusie Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft de ontologische status van schizofrenie niet veel kunnen verduidelijken.

trefwoorden ontologie, psychose, schizofrenie