Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 6, 471 - 475

Korte bijdrage

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

achtergrond Terugdringen van dwangtoepassing in het algemeen en separatie in het bijzonder staat hoog op de politieke agenda. Het meewegen van de wensen en voorkeuren van patiënten is bij beleidsveranderingen rondom dwang en drang van groot belang. Onderzoek naar de beleving van dwangtoepassing door opgenomen adolescenten ontbreekt tot op heden.
doel De beleving van separatie en andere vormen van dwang door opgenomen adolescenten in kaart brengen.
methode In een orthopsychiatrische kliniek werden 34 opgenomen adolescenten met een enquête bevraagd over hun ervaringen met en gedachten over dwangtoepassing in het algemeen en separatie in bijzonder.
resultaten Van de 32 adolescenten die de vragenlijst invulden, hadden er 18 ervaring met dwangtoepassing; zij verkozen in meer dan de helft van de gevallen separatie boven onder dwang toegediende medicatie.
conclusie Beleidsmakers die zich bezighouden met het terugdringen van dwang en drang moeten zich niet eenzijdig richten op het terugdringen van separatie. De voorkeuren van patiënten, die per doelgroep verschillen, moeten onderzocht en meegewogen worden.

trefwoorden adolescenten, dwang, enquête, separatie