Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 2, 93 - 99

Overzichtsartikel

Relevantie van het metabolisme van homocysteïne voor de behandeling van schizofrenie

L. de Haan

achtergrond Afwijkingen van de homocysteïnestofwisseling zijn in verband gebracht met schizofrenie. Mogelijk is dit van betekenis voor de behandeling.
doel Kritische bespreking van de literatuur.
methode Publicaties uit de periode 1970-2002 werden met behulp van Medline verzameld met de zoekwoorden homocysteine en schizophrenia.
resultaten Afwijkingen van het metabolisme van homocysteïne zijn zeker niet specifiek voor schizofrenie. Er zijn wel aanwijzingen dat hyperhomocysteïnemie bij patiënten met schizofrenie vaker voorkomt. Het zou kunnen dat genetische afwijkingen in samenhang met verminderde beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals foliumzuur gerelateerd zijn aan schizofrenie. Misschien is er een samenhang tussen het voorkomen van een mutatie van het gen dat codeert voor een enzym dat betrokken is bij de homocysteïnestofwisseling, en een goede respons op antipsychotica. Mogelijk draagt subklinische deficiëntie van foliumzuur en vitamine B12 van de moeder gedurende de zwangerschap bij aan de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van schizofrenie.
conclusie De bevindingen ondersteunen het belang van foliumzuursuppletie gedurende de zwangerschap. Gezien het frequent voorkomen van hyperhomocysteïnemie en andere cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met schizofrenie is het te overwegen om het serumgehalte van homocysteïne bij patiënten met schizofrenie eenmalig te bepalen en bij aanwezigheid van hyper-homocysteïnemie te starten met behandeling met foliumzuur en vitamine B12.

trefwoorden homocysteïne, schizofrenie