Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 4, 203 - 210

Oorspronkelijk artikel

Culturele bias in de beoordeling van negatieve symptomen?

J.P.A.M. Bogers, A.W. Goedhart, P.J. Hermans

achtergrond  In de DSM-IV worden diagnostici gewaarschuwd zich bewust te zijn van de invloed van culturele verschillen bij diagnostische beoordelingen. Deze waarschuwing zou concreter worden als bekend zou zijn welke diagnostische observaties beïnvloed kunnen worden door welke culturele verschillen.
doel  Identificatie van diagnostische observaties van negatieve symptomen van schizofrenie die vatbaar zijn voor culturele verschillen tussen Nederlanders en Surinamers.
methode  De verslaglegging van negatieve symptomen door Nederlandse en Surinaamse psychiaters in 33 respectievelijk 31 dossiers van Surinaamse patiënten met schizofrenie werd vergeleken. resultaten  Nederlandse psychiaters noteerden vaker informatie over de symptomen inhoudelijke spraakarmoede, affectieve reacties, sociale aandacht en seksuele belangstelling. Surinaamse psychiaters noteerden vaker informatie over het symptoom weinig gelaatsuitdrukking. Het symptoom inadequaat affect werd door Surinaamse psychiaters gemiddeld als ernstiger beoordeeld. De gemiddelde beoordeling van de ernst van het geheel van negatieve symptomen bleek niet te verschillen.
conclusie  De in dit exploratieve onderzoek gevonden verschillen in dossieraantekeningen kunnen verklaard worden door culturele verschillen in communicatiestijl en suggereren een negatieve invloed van culturele afstand op de waarneming van emotionele expressies en het verloop van de interactie. Culturele verschillen lijken geen invloed te hebben op de totale beoordeling van de ernst van negatieve symptomatologie.

trefwoorden culturele bias, diagnostiek, negatieve symptomen, schizofrenie, Surinamers