Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 912 - 916

Korte bijdrage

Trauma bij kinderen en adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling

E. Verlinden, R.J.L. Lindauer

achtergrond Jeugdigen maken vaak één of meer traumatische gebeurtenissen mee. Ongeveer 16% krijgt een posttraumatische stressstoornis (ptss). Onbehandelde ptss heeft ernstige gevolgen voor de psychosociale ontwikkeling, terwijl traumabehandelingen effectief zijn. Adequate screening, diagnostiek en behandeling zijn van groot belang.
doel Onderzoek naar screenings- en diagnostische instrumenten en behandeleffecten bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten.
methode Bespreken van de resultaten van enkele traumastudies die verricht zijn binnen twee recent succesvol afgeronde promotietrajecten.
resultaten De Children’s Revised Impact of Event Scale (cries-13) is een gevalideerde traumascreeningslijst. De Clinician Administered ptsd Scale, Child and Adolescent Version (caps-ca) is een gevalideerd klinisch trauma-interview. Specifieke cognitieve gedragstherapie, te weten trauma focused cognitive behavioral therapy (tf-cbt), en eye movement desensitization and reprocessing (emdr) zijn effectieve traumabehandelingen.
conclusie De cries-13 is geschikt voor de eerstelijnszorg en de caps-ca voor de specialistische zorg. tf-cbt en emdr zijn eerste keuze bij de behandeling van kinderen en adolescenten met ptss.

trefwoorden behandeling, diagnostiek, psychotrauma