Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 7, 526 - 530

Korte bijdrage

De sociale dimensie van kwaliteit van leven binnen de zorg voor volwassenen met autisme

E.P. van der Laan, A.M. Euser, I.D.C. van Balkom

achtergrond Het conceptualiseren van kwaliteit van leven binnen de zorg voor volwassenen met autisme kreeg tot op heden relatief weinig aandacht.
doel Vanuit een filosofisch perspectief twee concepten verduidelijken die bijdragen aan de kwaliteit van leven en die gemakkelijk toegepast kunnen worden binnen de zorg voor volwassenen met autisme.
methode Select overzicht uit medische en filosofische literatuur, gecombineerd met een casusbeschrijving en praktische toepassingen.
resultaten Vanuit een filosofisch perspectief verduidelijken wij de concepten relationele autonomie en coping en hoe deze bijdragen aan kwaliteit van leven en hoe ze toegepast kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk. Praktische handvatten zijn dat zorgverleners patiënten bovenal als persoon zien en zich goed realiseren dat de rolverdeling tussen patiënt en zorgverlener bepaalde communicatie veronderstelt. Door het benutten van relationele aspecten hebben behandelaar en begeleider binnen de zorgrelatie mogelijkheden om op een unieke, op persoon en domein afgestemde wijze, de autonomie van de patiënt te vergroten en daarmee de kwaliteit van leven.
conclusie De filosofische concepten relationele autonomie en coping kunnen binnen de zorgrelatie in belangrijke mate bijdragen aan kwaliteit van leven van volwassenen met autisme.

trefwoorden autisme, coping, kwaliteit van leven, relationele autonomie