Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 7, 531 - 534

Gevalsbeschrijving

Lithium bij patiënten met een lichte verstandelijke beperking

M. Otter, T.A.M.J. van Amelsvoort

samenvatting In de psychiatrische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid worden soms ten onrechte symptomen van behandelbare aandoeningen verward met gedrag dat past bij het niveau van functioneren. Wij zagen twee patiënten bij wie lithiumtherapie een significante bijdrage leverde aan (gedeeltelijk) herstel. Het ging om een patiënte met een bipolaire stoornis en een patiënte met een depressie met suïcidaliteit, in beide gevallen met een comorbide lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

trefwoorden lithiumtherapie, verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid