Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 415 - 423

Overzichtsartikel

Angststoornissen tijdens de zwangerschap en post-partumperiode

M. van der Veldt, P. Lok, M. Pop-Purceleanu, I. Tendolkar, P. van Eijndhoven

achtergrond Ondanks een verhoogde prevalentie van angststoornissen tijdens de perinatale periode, is er relatief weinig aandacht voor de invloed van zwangerschap en de post-partumperiode op angststoornissen.
doel Inventariseren van de kennis over de prevalentie, risicofactoren, presentatie en de behandeling van angststoornissen tijdens de perinatale periode.
methode Literatuuronderzoek naar de relatie tussen de perinatale periode en angststoornissen.
resultaten We bespreken de onderzoeksresultaten per angststoornis, waarbij we ingaan op prevalentie, presentatie, risicofactoren en effect op de foetus bij achtereenvolgens paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, obsessieve-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis en tokofobie.
conclusie Vrouwen zijn tijdens de perinatale periode kwetsbaarder voor angststoornissen. Vanwege de negatieve impact van angststoornissen op het leven van de vrouw en haar kind is het belangrijk angststoornissen zo vroeg mogelijk te identificeren en te behandelen.

trefwoorden angststoornissen, post-partumperiode, zwangerschap