Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 446 - 451

Korte bijdrage

Auto-immune encefalitis in de psychiatrische praktijk

L. de Witte, M. Kromkamp, N. Schoenmaker, H.C. van Mierlo, P. Martinez-Martínez, S.J.M. Palmen, I.E.C. Sommer

achtergrond Sinds de recente ontdekking en toename van kennis over auto-immune limbische encefalitis is het steeds duidelijker geworden dat we patiënten met dit ziektebeeld ook zullen zien in de psychiatrie.
doel Een praktische handleiding voor de herkenning en diagnostiek van een onderliggende auto-immune encefalitis bij patiënten met een psychiatrisch beeld.
methode Bestuderen van recente reviews en een consensusbespreking vanuit de psychiatrie, neurologie en neuro-immunologie.
resultaten Auto-immune limbische encefalitis is een relatief zeldzame, maar belangrijke diagnostische overweging bij patiënten met acute psychiatrische symptomen. Naast de diagnostische stappen beschrijven we de klinische kenmerken die op een onderliggende auto-immune encefalitis kunnen wijzen, zoals atypische psychiatrische symptomen, insulten, bewegingsstoornissen en autonome disfunctie.
conclusie Aangezien auto-immune limbische encefalitis regelmatig gezien wordt in de psychiatrie, vaak goed te behandelen is en de prognose ervan afhankelijk is van de snelheid waarmee behandeling gestart wordt, is alertheid van psychiaters voor de beschreven aanwijzingen van een onderliggende encefalitis aangewezen.

trefwoorden auto-immune encefalitis, N-methyl-D-aspartaat(NMDAR)-receptor, psychose