Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 811 - 824

Overzichtsartikel

Elektroconvulsietherapie bij mensen met een verstandelijke handicap

J.A. van Waarde, J.J. Stolker, A.C.A. Soleman

achtergrond Bij mensen met een verstandelijke handicap kunnen ernstige depressieve stoornissen worden vastgesteld. Elektroconvulsietherapie (ect) is een veilige, snelle en effectieve behandeling van depressieve stoornissen.
doel In dit overzichtsartikel worden de ziektegeschiedenissen beschreven van twee patiënten met een verstandelijke handicap die succesvol met ect werden behandeld voor een ernstige affectieve stoornis. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de literatuur.
methode In standaardwerken en Medline werd gezocht naar literatuur over ect bij verstandelijk gehandicapten.
resultaten Er werden in totaal 27 beschreven patiënten gevonden. ect gaf in de meeste gevallen een goed resultaat.
conclusies Door de auteurs wordt ervoor gepleit om mensen met een verstandelijke handicap, zoals dit ook geldt voor normaal begaafden, op indicatie met elektroconvulsietherapie te behandelen. Een indicatie is onder andere een ernstige depressieve stoornis waarbij meerdere medicamenteuze behandelingen hebben gefaald, of medicatie gecontraïndiceerd is vanwege ernstige bijwerkingen waarvoor verstandelijk gehandicapten gevoeliger zijn, of waarbij verder uitstel van de ect gezien de ernst van het psychiatrisch beeld niet verantwoord is.

trefwoorden depressie, elektroconvulsietherapie, verstandelijke handicap