Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 120 - 124

Korte bijdrage

Risicofactoren van tardieve bewegingsstoornissen bij schizofrenie

D.E. Tenback, P.R. Bakker, P.N. van Harten

achtergrond Tardieve bewegingsstoornissen komen veel voor bij patiënten met schizofrenie. Risicofactoren zijn van belang voor preventieve strategieën bij de behandeling.
doel Inzicht geven in de classificatie van bewegingsstoornissen bij schizofrenie, de risicofactoren en de mogelijke preventieve strategieën.
methode Prospectieve studies in homogene populaties van patiënten met schizofrenie en een goed omschreven definitie van de bewegingsstoornissen werden geselecteerd in PubMed om gerepliceerde risicofactoren te identificeren.
resultaten Risicofactoren van tardieve dyskinesie zijn (eerste generatie) antipsychotica naast ‘niet behorend tot het blanke ras’, vroege extrapiramidale verschijnselen en hogere leeftijd. Er is nog weinig bekend over de genetica van tardieve bewegingsstoornissen.
conclusie Wat betreft tardieve dyskinesie zijn niet behoren tot het blanke ras en oudere leeftijd makkelijke vast te stellen risicofactoren voor preventie, bijvoorbeeld door eerder te kiezen voor een middel met een geringe D2-belasting. Verder is het nuttig om na het starten van antipsychotica regelmatig te evalueren of de patiënt (vroege) bewegingsstoornissen krijgt. Indien deze optreden, kan men kiezen voor een middel met een geringe D2-belasting of clozapine.

trefwoorden acathisie, bewegingsstoornissen, dyskinesie, dystonie, epidemiologie, schizofrenie, risicofactoren