Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12

Redactioneel

W.W. van den Broek

Dedicated schakeljaar een zegen?, 772 - 774

Juryrapport Publicatieprijs

H.L. Van

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2014, 775 - 777

Oorspronkelijk artikel

M. Claeys, A. Faelens, B.G.C. Sabbe, D. Schrijvers, B. Dierckx de Casterlé, P. Luyten

Psychometrische kwaliteiten van de Hospital Ethical Climate Survey: een cross-sectionele studie bij Belgische psychiatrische verpleegkundigen, 778 - 787

Overzichtsartikel

A.T. Spijker, S.M. Staufenbiel, E.F.C. van Rossum

Nieuwe inzichten in de evaluatie van cortisolblootstelling bij patiënten met een bipolaire stoornis, 788 - 797

Overzichtsartikel

F. Maes, B.G.C. Sabbe

Alexithymie bij fibromyalgie: prevalentie, 798 - 806

Essay

S. Kapitein, J. Wieland

De nieuwe wet Zorg en dwang: over het gebruik en afbouwen van antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking, 807 - 815

Korte bijdrage

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Gevalsbeschrijving

A. Simons, J. Steyaert

Paroxismale verschijnselen bij fluoxe-tinebehandeling van angsten bij een kind met een autismespectrumstoornis, 821 - 824

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J.A. van Waarde

Functionele MRI kan de uitkomst voorspellen van elektroconvulsietherapie bij patiënten met ernstige en therapieresistente depressie, 825 - 825

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Groen-Blokhuis

Gewoon druk of ADHD: wat zeggen de genen?, 826 - 826

Referaat

K. Spoelstra, C. Baas, H. Knegtering

Lurasidon in de behandeling van depressieve episoden bij een bipolaire I-stoornis, 827 - 827

Referaat

N. Merckx

Topiramaatbehandeling voor zware drinkers: moderatie door een GRIK1-polymorfisme, 828 - 829

de redactie dankt

, 839 - 840

Ingezonden brief

K. Goethals

‘Neurolaw: de relevantie voor de forensische psychiatrie’ en ‘Forensisch psychiaters en forensisch psychologen: mind the gap’ , 841 - 843

Verbeteringen

figuur 2 ‘Een veranderende kijk op psychiatrische stoornissen' , 844 - 844

Boekbesprekingen