Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 10, 680 - 684

Korte bijdrage

Training interactievaardigheden voor artsen in opleiding tot psychiater

L. Rietveld, H.J. Gijsman

achtergrond Artsen in opleiding tot psychiater (aiossen) komen terecht in interacties waarin nog geen sprake is van samenwerking: met patiënten en naastbetrokkenen, maar ook met behandelteamleden en supervisoren. Het opbouwen van een werkrelatie in complexe situaties en het bewaken van professionele grenzen zijn belangrijke competenties voor een psychiater.
doel Evaluatie van de training interactievaardigheden voor eerstejaars aiossen psychiatrie van het consortium Oost-Nederland.
methode Direct na de training en bij latere follow-up (1 tot 3 jaar) werd aan alle aiossen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen over de toepasbaarheid van de training.
resultaten De training werd hoog gewaardeerd, zowel na afloop (n = 42; gemiddeld 7,8), als bij follow-up (n = 23; gemiddeld 7,7). Van de 23 respondenten gaven 17 bij follow-up aan dat ze een herhalings-training zouden willen volgen.
conclusie De training interactievaardigheden is hoog gewaardeerd en voorziet in een behoefte onder eerstejaars aiossen om competenties te trainen die van belang zijn in complexe situaties.

trefwoorden artsopleiding, interactievaardigheden, opleiding psychiatrie