Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7, 439 - 447

Oorspronkelijk artikel

Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten

V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

achtergrond De aandacht voor geweld door vrouwen neemt de laatste jaren sterk toe. Desondanks is er nog veel onduidelijk over de achtergrond van vrouwen die worden opgenomen in forensisch psychiatrische instellingen en over risicofactoren voor recidive.
doel Vergroten van de kennis over vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten met een multicenteronderzoek en nagaan wat de implicaties zijn voor risicotaxatie en behandeling in (forensisch) psychiatrische instellingen.
methode Wij scoorden de dossiers van 297 vrouwen die tussen 1984 en 2013 opgenomen waren (geweest) in één van vier forensisch psychiatrische instellingen vanwege gewelddadig of delinquent gedrag. Een uitgebreide codeerlijst en diverse risicotaxatie-instrumenten werden gescoord, waaronder de specifiek voor vrouwen ontwikkelde Female Additional Manual (fam).
resultaten Uit de bevindingen kwam een beeld naar voren van over het algemeen ernstig getraumatiseerde vrouwen met complexe problematiek en een hoge mate van comorbiditeit, bij wie eerdere behandelingen vaak waren mislukt en die veel incidenten veroorzaakten tijdens de behandeling.
conclusie Vrouwen in de forensische psychiatrie vormen een complexe groep waar meer specifieke aandacht voor nodig is. Aandacht voor trauma’s uit het verleden, intensieve begeleiding in relaties en training voor stafleden in de omgang met bijvoorbeeld manipulatief gedrag volgen als belangrijkste implicaties uit het onderzoek.

trefwoorden Female Additional Manual, gender, geweld, risicotaxatie