Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 2, 79 - 85

Oorspronkelijk artikel

Een monitor voor de psychiatrische spoedzorgketen

M.E.F.H. Salden, J.F.L.M. van Kemenade, A. van Dam, C.L. Mulder

achtergrond Veel organisaties zijn betrokken bij het verstrekken van acute psychiatrische zorg aan patiënten in crisis. Daarom spreken we van de psychiatrische spoedzorgketen (psk). De kwaliteit van de psk bepaalt de kwaliteit van de psychiatrische spoedzorg in een regio. Om deze kwaliteit te meten, werd in samenwerking met verschillende ketenpartners een monitor ontwikkeld in de regio Westelijk Noord-Brabant (wnb). doel Ontwikkelen van een monitor om de kwaliteit van de psk in een regio te bepalen, de daarin voorkomende knelpunten op te sporen en deze terug te koppelen naar de ketenpartners.
methode Op basis van literatuuronderzoek, het primaire proces in de keten en interviews met ketenpartners werd een vragenlijst ontwikkeld om de psk te monitoren. De monitor werd getest in de regio wnb en op basis van de ervaringen met de respondenten bijgesteld. Vervolgens werd de monitor veralgemeniseerd en getest in een andere regio (Eindhoven en de Kempen) om na te gaan of het instrument ook toepasbaar zou kunnen zijn voor andere psk’s in Nederland.
resultaten De monitor leverde voor de psk een gemeenschappelijke taal om de keten te evalueren. Met de monitor bleken wij in staat om knelpunten en samenwerkingsproblemen zoals met aanrijdtijden, communicatie tussen en binnen organisaties en domeinstrijd aan het licht te brengen. Ketenpartners gebruikten de bevindingen uit de monitor om betere afspraken met elkaar te maken en de zorg te verbeteren.
conclusie Met de monitor is men in staat knelpunten in de psk op te sporen en daarover feedback tussen ketenpartners te genereren. Daardoor ontstaan mogelijkheden om de psk te verbeteren. De monitor is om die reden een bruikbaar instrument om een regionale psk periodiek door te lichten.

trefwoorden acute psychiatrie, psychiatrische spoedzorg, monitor, ketensamenwerking, ketenkwaliteit, regionaal overleg acute zorg