Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 907 - 913

Korte bijdrage

Psychologische behandeling van verslaving: focus voor de toekomst

W.A.J.M. de Wildt, E. Vedel

achtergrond Cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering zijn evidence-based psychologische behandelingen voor verslaving. Knelpunt bij verslaving is het relatief lage behandelbereik. Ook een lage therapietrouw en het feit dat de helft van de patiënten onvoldoende profiteert van de behandeling vormen punten voor verbetering.
doel Suggesties doen hoe deze knelpunten in de psychologische behandeling van verslaving aan te pakken.
methode Vanuit wetenschappelijk onderzoek beschrijven van concrete mogelijkheden ter verbetering van de psychologische behandeling van verslaving.
resultaten Het behandelbereik kan verhoogd worden door gestructureerde screening op middelengebruik in de ggz en de somatische zorg, het aanbieden van internetbehandelingen en door naasten te leren om de problematische gebruiker te motiveren om in behandeling te komen (craft). Voor het verbeteren van de therapietrouw met huiswerkopdrachten is e-health veelbelovend. Toevoeging van contingentiemanagement draagt bij aan het verbeteren van de therapietrouw als ook de behandelresultaten. Ook behandeling voor comorbide psychiatrische stoornissen en het verbeteren van de nazorg vormen strategieën om de behandelresultaten te optimaliseren.
conclusie Er zijn concrete mogelijkheden beschikbaar om de behandeling van verslaving te verbeteren. Nederlands onderzoek heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

trefwoorden behandeling, psychologische behandeling, verslaving