Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 891 - 898

Korte bijdrage

Farmacogenetica bij de behandeling van tabaksverslaving

M. Quaak, F.J. van Schooten, C.P. van Schayck

achtergrond Rokers verschillen in hun genetische gevoeligheid voor tabaksverslaving en waarschijnlijk ook in hun reactie op stoppen-met-rokenbehandelingen.
doel Overzicht geven van de ontwikkelingen in de farmacogenetica bij de behandeling van tabaks-verslaving.
methode Beschrijving van resultaten van eigen onderzoek en literatuuronderzoek naar de biologische processen geassocieerd met tabaksverslaving en de invloed van genetische variatie op rookgedrag en de effectiviteit van stoppen-met-rokenbehandelingen.
resultaten Verschillende (combinaties van) varianten in rokengerelateerde genen beïnvloeden nicotineverslaving. Ook beïnvloeden verschillende varianten in roken- en behan-delinggerelateerde genen de werkzaamheid van stoppen-met-rokenbehandelingen, vaak afhankelijk van het type farmacotherapie, vooral met andere werkingsmechanismen.
conclusie Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van de (farmaco)genetica van tabaks-verslaving. Er moet echter nog veel worden gedaan voordat gepersonaliseerde stoppen-met-rokenbehandelingen kunnen worden toegepast in de praktijk.

trefwoorden (farmaco)genetica, stoppen-met-rokenbehandelingen, tabaks-verslaving