Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11

Redactioneel

G. Dom, A. Schellekens, R. Oude Voshaar, W. van den Brink

Verslavingsonderzoek in de Lage Landen leeft!, 817 - 819

Redactioneel

C.P. O'Brien

The impact of Dutch and Flemish scientists on the progress of addiction medicine, 821 - 821

Overzichtsartikel

L. Schmaal, N. Broos, L. Joos, T. Pattij, A.E. Goudriaan

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek, 823 - 831

Overzichtsartikel

I.H.A. Franken, R.W. Wiers

Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht, 833 - 840

Overzichtsartikel

J. Luigjes, R. Breteler, S. Vanneste, D. de Ridder

Neuromodulatie als interventie voor verslaving: stand van zaken en toekomstperspectief, 841 - 852

Korte bijdrage

A. Schellekens, R. Scholte, R. Engels, R.-J. Verkes

Dopamine en overmatig alcoholgebruik: genen in interactie met hun omgeving, 853 - 859

Korte bijdrage

K. van Emmerik-van Oortmerssen, C.L. Crunelle, P.J. Carpentier

Verslaving en ADHD: een overzicht van recent Nederlands onderzoek, 861 - 866

Korte bijdrage

R. Kuepper, R. van Winkel, C. Henquet

Cannabis als risicofactor voor psychose: een update, 867 - 872

Korte bijdrage

B.B. Sizoo, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen en verslaving, 873 - 878

Korte bijdrage

L. Joos, L. Schmaal, N. Broos, A.E. Goudriaan

Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval, 879 - 884

Korte bijdrage

G.H. de Weert-van Oene, A.F.A. Schellekens, B.A.G. Dijkstra, R. Kamal, C.A.J. de Jong

Detoxificatie van patiënten met GHB-afhankelijkheid, 885 - 890

Korte bijdrage

M. Quaak, F.J. van Schooten, C.P. van Schayck

Farmacogenetica bij de behandeling van tabaksverslaving, 891 - 898

Korte bijdrage

G. Dom, W. van den Brink

Ontwikkelingen in de farmacotherapie: geïndividualiseerde farmacotherapie?, 899 - 906

Korte bijdrage

W.A.J.M. de Wildt, E. Vedel

Psychologische behandeling van verslaving: focus voor de toekomst, 907 - 913