Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 9, 685 - 692

Korte bijdrage

Psychiatrie en psychoanalyse

H. van Hoorde

Vertrekkend van de hem ooit gestelde vraag of psychiatrie wel bestond, poogt de auteur, uitgaande van de ambachtelijke omschrijving van de psychiatrie in de moderne medische praktijk, tot een definitie van haar klinische veld te komen. Hierbij worden de inzichten van de psychoanalyse als onontbeerlijk voor de definitie aangevoerd. Subjectwording en historiciteit zijn uit het klinische veld van de psychiatrie niet weg te denken.

trefwoorden historiciteit, psychiatrie, psychoanalyse, subject