Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 9, 695 - 705

Overzichtsartikel

Tricyclische antidepressiva en plasmaspiegels bij depressie: een praktische leidraad

R. Vis, J.J.M. Hassink, C.H. Vinkers

achtergrond Het klinische effect van tricyclische antidepressiva (tca’s) kan worden gemonitord met controle van plasmaspiegels. De interpretatie van plasmaspiegelwaarden kan in de praktijk lastig zijn door een variabel afnametijdstip, het meerdere keren per dag doseren, de aanwezigheid van actieve metabolieten en het gebruik van retardpreparaten.
doel Doen van praktische aanbevelingen over de interpretatie van plasmaspiegels van tca’s in de klinische praktijk.
methode Bespreken van de literatuur.resultaten en conclusie Op basis van de literatuur komen wij tot de volgende aanbevelingen:

trefwoorden bloedspiegel, plasmaspiegel, therapeutic drug monitoring, tricy-clische antidepressiva