Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 483 - 492

Essay

Suïcide; een medisch-historische verkenning

J.D. Blom

achtergrond De recente stijging van de internationale suïcidecijfers benadrukt de relevantie van suïcidaliteit voor de medische beroepsgroep.
doel Schetsen van een medisch-historisch kader voor de thema’s suïcide en suïcidaliteit.
methode Literatuurstudie in PubMed en de historische literatuur.
resultaten Het juridiserende, stoïsche, medische en sociologische perspectief hebben in de loop van de geschiedenis elk hun unieke stempel gedrukt op de conceptualisatie van suïcide en suïcidaliteit.
conclusie Recente initiatieven zoals 113Online en de Multidisciplinaire richtlijn Diag-nostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vormen een reactie op de aanhoudende stijging van suïcidecijfers, maar het is de vraag in hoeverre ze een tegenwicht kunnen bieden tegen de intermenselijke en sociaal-economische mechanismen die in de loop van de geschiedenis bepalend lijken te zijn geweest voor de hoogte van suïcidecijfers.

trefwoorden suïcidologie, thanatologie, zelfdoding