Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7

Redactioneel

G. Dom

Psychiatrie en de media; bedenkingen bij de DSM-5-introductie, 467 - 469

Essay

A.I. Wierdsma, J. van Os

Effecten op schaal en betrouwbaarheidsintervallen als alternatief voor p < 0,05, 471 - 480

Commentaar

R.P. Bruffaerts

Het rapporteren van statistische maten in het Tijdschrift voor Psychiatrie: zijn statistische richtlijnen nodig?, 481 - 482

Essay

J.D. Blom

Suïcide; een medisch-historische verkenning, 483 - 492

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. Cohen

Wat bewijst agranulocytose na 19 jaar clozapine-monotherapie?, 493 - 494

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Leontjevas

Doen bij depressie, 495 - 496

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Kroon, D. Denys

Incidentie en risicofactoren van de bipolaire stoornis in de algemene bevolking, 497 - 497

Ingezonden brief

K. Goethals

Reactie op ‘Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering; een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent’, 575 - 578

Boekbesprekingen