Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6, 439 - 445

Korte bijdrage

Monitoring van risicofactoren bij het gebruik van antipsychotica

P.G.W.M. Wuisman, M.G.F. Wuisman-Frerker, M.M.B. van Pelt-Halders

achtergrond Het gebruik van antipsychotica kan leiden tot het ontstaan van obesitas, dyslipidemie, hypertensie en hyperglykemie, risicofactoren voor diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten.
doel Nagaan of in de praktijk systematische, periodieke monitoring van risicofactoren voor en complicaties van deze ziekten plaatsvond bij antipsychotica gebruikende patiënten met psychosen en schizofrenie.
methode Schriftelijke enquête onder de naasten van de antipsychoticagebruikers, leden van de vereniging Ypsilon, in de regio Limburg.
resultaten In totaal 78 naaste familieleden (27%) stuurden de enquêteformulieren terug. Vergeleken met de Nederlandse bevolking, kwam binnen de leeftijdscategorie 20-30 jaar de risicofactor hoge bloeddruk opvallend vaak voor, binnen de leeftijdscategorie 30-40 jaar ernstig overgewicht en binnen de leeftijdscategorie 40-50 jaar suikerziekte. Bij elke controle werd 27% van de gebruikers systematisch op alle parameters gecontroleerd. Slechts 59% van de gebruikers werd periodiek gecontroleerd.
conclusie Systematische en periodieke controle op risicofactoren en somatische complicaties lijkt onvoldoende. Een uitbreiding van dit regionaal onderzoek naar een landelijk onderzoek lijkt daarom gewenst.

trefwoorden antipsychotica, monitoring, risicofactoren