Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6, 427 - 438

Overzichtsartikel

Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland

PH. Delespaul, Consensusgroep EPA

achtergrond Zorgverzekeraars en planners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben behoefte aan informatie over het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) om innovatieve zorg voor epa te bedenken, te implementeren en te evalueren. Hiermee kunnen budgetten vastgesteld worden en prioriteiten bepaald.
doel Consensus bereiken over het aantal patiënten met epa in Nederland.
methode Een consensus over de definitie van epa werd bereikt en prevalentiecijfers werden bepaald op basis van epidemiologische literatuur en beleidsstukken over de ggz in Nederland. Waar de cijfers en de literatuur onvolledig of niet beschikbaar waren, werden schattingen door een consensusgroep van experts getoetst.
resultaten De gangbare definitie voor epa werd bijgesteld en afgebakend ten opzichte van de psychiatrische morbiditeit. De analyse leverde voor de ggz een schatting op van 160.000 patiënten met epa tussen 18 en 65 jaar, inclusief verslavingszorg en forensische zorg (12-maandszorgprevalentie van 1,6%). Over alle leeftijden inclusief kinderen en jeugdigen (< 18 jaar) en ouderen (> 65 jaar) werd het totaal 216.000 patiënten (1,3%). De populatieprevalentie werd geschat op 281.000 patiënten (1,7%).
conclusie De consensusgroep is van mening dat de schattingen in dit consensusdocument de best mogelijke zijn voor de populatie met epa in Nederland. Het document bevat aannames en extrapolaties die verder empirisch onderzoek vragen. Op basis van aanvullende evidentie zullen in de toekomst de cijfers bevestigd of bijgesteld worden.

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), epidemiologie, zorg-prevalentie