Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5, 387 - 388

Ingezonden brief

Reactie op ‘Na de extramuralisering. II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz’

J.E. Hovens, A.J.M. Loonen