Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 193 - 202

Overzichtsartikel

Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’

N. van Erp, H. Michon, D. van Duin, J. van Weeghel

achtergrond In Nederland is de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (epa) laag (18-19%). Het probleem is niet alleen het vinden, maar vooral ook het behouden van een betaalde baan.
doel Een richtlijn ontwikkelen om optimale arbeidsparticipatie van mensen met epa te garanderen, zodat werkuitval bij deze doelgroep zoveel als mogelijk wordt voorkomen.
methoden Systematisch literatuuronderzoek (ebro-methode), focusgroepen en casus-studies.
resultaten Er is sterke evidentie voor de effectiviteit van de geïntegreerde aanpak Individual Placement and Support voor werkbehoud. Verder zijn er aanwijzingen dat zelf-managementstrategieën en -programma’s en assessmentinstrumenten effectief zijn.
conclusie De richtlijn bevat aanbevelingen voor het verbeteren van de begeleiding van deze doelgroep bij werkbehoud. Nader onderzoek is nodig naar de effectiviteit van zelf-managementprogramma’s en assessmentinstrumenten voor werkbehoud en naar de samenwerking tussen diverse sectoren.