Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 2, 129 - 133

Gevalsbeschrijving

Een man met seksuele ontremming veroorzaakt door paraneoplastische limbische encefalitis

C.L. de Vries, H. Koers

samenvatting Een 63-jarige man werd opgenomen in een kliniek voor ouderenpsychiatrie met depressieve klachten en seksuele ontremming. Vanwege snelle verergering van de klachten werd de patiënt doorverwezen naar de spoedeisende hulp. Er bleek sprake te zijn van limbische encefalitis met positieve anti-Hu-antilichamen, een paraneoplastisch neurologisch syndroom dat tot uiting komt in de vorm van stoornissen in het kortetermijngeheugen, epileptische insulten en psychiatrische symptomen. Voor de prognose is het belangrijk dat het syndroom snel gediagnosticeerd wordt. Omdat patiënten zich soms melden met vooral psychiatrische symptomen, is het van belang dat psychiaters op de hoogte zijn van de symptomen en de diagnostiek.

trefwoorden