Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 2

Redactioneel

F. Van Den Eede, G. Moorkens

Chronischevermoeidheidssyndroom; sluiting van de CVS-referentiecentra in België: quo vadis?, 79 - 81

Oorspronkelijk artikel

D.E. Tenback, F. van Kessel, J. Jessurun, Y.J. Pijl, E.R. Heerdink, P.N. van Harten

Risicofactoren voor inactiviteit bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in de langdurige zorg, 83 - 91

Oorspronkelijk artikel

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie, 93 - 100

Overzichtsartikel

S.J.W. Walvoort, A.J. Wester, J.I.M. Egger

Neuropsychologische diagnostiek en cognitieve functies bij alcoholabstinentie, 101 - 111

Overzichtsartikel

M.E.H. Wigard, A.R. van Gool, P.F.J. Schulte

Additie van fluvoxamine aan clozapine: theorie en praktijk, 113 - 121

Gevalsbeschrijving

A.S. van Amerongen, E.E.J.H. Verheijden, N.M. van Gent, N. Moaddine, R.F.P. de Winter, J.D. Blom

Folie à famille: een Surinaams-Hindoestaans gezin met een gedeelde paranoïde waan en ernstige ondervoeding, 123 - 127

Gevalsbeschrijving

C.L. de Vries, H. Koers

Een man met seksuele ontremming veroorzaakt door paraneoplastische limbische encefalitis, 129 - 133

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F. Lammers

Differentiële rol voor HPA-as, inflammatie en metabool syndroom bij atypische versus melancholische depressie, 135 - 136

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Vreugdenhil

Verlaging van glucocorticoïdreceptoren verandert functionele integratie van nieuwe zenuwcellen in de hippocampus en verslechtert geheugenvorming, 137 - 138

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A.J.L.M. van Balkom

Wat is de beste tweede stap na non-respons op gedragstherapie bij de obsessieve-compulsieve stoornis?, 139 - 139

Nederlands-Vlaams toponderzoek

N. Batelaan

De invloed van paniekaanvallen op psychiatrische stoornissen, 140 - 140

Referaat

L. Brokking

Het risico op suïcidaliteit of psychiatrische opname bij adoptiekinderen van biologische ouders die een suïcidepoging deden, 141 - 142

Referaat

L. van Diermen, H. Haezaert

Intermitterende antipsychotische onderhoudsbehandeling van schizofrenie, 142 - 143

Referaat

J. Kruit, M.H. de Jong

Verandering in diagnose gedurende tien jaar na eerste opname wegens een stoornis met psychotische kenmerken, 143 - 144