Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 1, 45 - 55

Overzichtsartikel

Stijging van het aantal gedwongen opnames in België en Nederland: een epidemiologische analyse

K. Schoevaerts, R. Bruffaerts, C.L. Mulder, J. Vandenberghe

achtergrond Ondanks de maatschappelijke relevantie van gedwongen opname (go), zijn Europese epidemiologische data eerder schaars en weinig betrouwbaar noch vergelijkbaar. In meerdere landen lijkt de incidentie van go toe te nemen.
doel De evolutie nagaan van de incidentie van go in België en Nederland door beschikbare epidemiologische gegevens te bundelen en te analyseren.
methode We voerden een systematisch literatuuronderzoek uit, met nadruk op relevante epidemiologische gegevens (witte of grijze literatuur). Alle gegevens werden (her)berekend naar incidentie van go per 100.000 inwoners per jaar.
resultaten De incidentie van go steeg met 42% in België (1999-2008) en 25% in Nederland (2002-2009), culminerend in incidenties van 47/100.000/j (België, 2008) en 80/100.000/j (Nederland, 2009). Interlandelijke verschillen kunnen gedeeltelijk verklaard worden door verschillen in de wetgeving. Meer gedetailleerde resultaten, regionale verschillen en valkuilen bij het vergelijken van epidemiologische gegevens worden besproken.conclusies Onze gegevens wijzen op een significante toename van de incidentie van go in beide landen. Uniformiteit en standaardisatie in de registratie van go zijn nodig om de vergelijkbaarheid en kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

trefwoorden