Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 8, 575 - 584

Essay

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie: ethische en juridische aspecten

W.A. Nolen, D.P. Engberts

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie dient aan dezelfde ethische en juridische eisen te voldoen als onderzoek in de somatische geneeskunde: het onderzoek moet deugdelijk zijn; de proefpersoon moet worden geïnformeerd en toestemming geven voor deelname aan het onderzoek en het onderzoek moet zijn toegelaten door een medisch-ethische toetsingscommissie. Wat betreft het criterium 'deugdelijkheid' is er geen aanleiding om psychiatrisch onderzoek een aparte plaats te geven. Onderzoek op het gebied van de psychiatrie dient te voldoen aan dezelfde methodologische eisen van de wetenschap. Hoewel sommige psychiatrische patiënten wilsonbekwaam zijn, zijn de meeste psychiatrische patiënten even goed in staat om over hun deelname aan klinisch-wetenschappelijk onderzoek te oordelen en toestemming te geven als het merendeel van de patiënten met somatische aandoeningen. Placebogecontroleerd onderzoek in de psychiatrie is ethisch toelaatbaar, althans voorzover het kortdurende onderzoeken betreft bij niet al te zieke patiënten. Daarentegen zijn langdurende placebogecontroleerde onderzoeken, zoals naar de werkzaamheid van een geneesmiddel in de onderhoudsbehandeling van de bipolaire stoornis, niet of minder toelaatbaar en zijn deze bovendien praktisch gezien niet of nauwelijks te verrichten.

trefwoorden ethiek, onderzoek, placebo, psychiatrie