Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 935 - 940

Korte bijdrage

De karakterisering van angststoornissen: stageren en profileren met gezond verstand

A.J.L.M. van Balkom, D.B. Oosterbaan, N. Batelaan, D.C. Cath, G.-J. Hendriks, H.J.G.M. van Megen, K. Schruers, J. Spijker, N. van der Wee, I.M. van Vliet

achtergrond Kennis over stagering en profilering is van belang om patiënten met angststoornissen in verschillende fasen van ernst in te delen. Deze indeling bepaalt inhoud en vorm van de behandeling.
doel Beschrijven van mogelijkheden voor stagering en profilering bij angststoornissen.
methode Een literatuuronderzoek naar de stagering en profilering van angststoornissen.
resultaten Wetenschappelijke gegevens over stagering en profilering van angststoornissen ontbreken vrijwel. Toch blijken clinici dagelijks vormen van stagering toe te passen bij hun beslissingen om patiënten een bepaalde behandeling toe te wijzen en de duur van die behandeling te bepalen. De gereviseerde Nederlandse richtlijnen bevatten een globale vorm van stagering. Ze zijn namelijk aan de principes van stepped care aangepast op basis van consensusbeslissingen van de richtlijncommissie.
conclusie De gereviseerde richtlijnen voor angststoornissen geven de clinicus een handvat om stagering in de dagelijkse praktijk toe te passen. Vanwege het ontbreken van wetenschappelijke gegevens stellen wij een onderzoeksagenda voor.

trefwoorden angststoornissen, profilering, stagering