Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 6, 555 - 559

Gevalsbeschrijving

Het subklinische beloop van een paracetamolintoxicatie: valkuil voor patiënt en behandelaar

W.A. van Leeuwen, J.H.M. Schellens, H.E. Becker, L. de Haan, R. van Westrhenen

samenvatting Een 24-jarige man had tijdens opname op een psychiatrische afdeling 20 g paracetamol ingenomen. Door zowel arts- als patiëntfactoren werd pas na 60 h therapie met acetylcysteïne gestart, nadat leverwaarden fors afwijkend bleken te zijn. Een paracetamolintoxicatie heeft een lange latentieperiode. Zonder ingrijpen kan er binnen drie dagen ongemerkt ernstige leverschade optreden. Ook na dagen heeft behandeling met acetylcysteïne nog zin.

trefwoorden acetylcysteïne, paracetamolintoxicatie