Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 393 - 394

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis: directe vergelijking van twee behandelingen

M.J. Nijdam