Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 329 - 338

Oorspronkelijk artikel

Risicotaxatie van geweld bij vrouwen: ontwikkeling van de ‘Female Additional Manual’ (FAM)

V. de Vogel, M. de Vries Robbé, W. van Kalmthout, C. Place

achtergrond Geweld door vrouwen is een toenemend probleem. Onderzoek heeft aangetoond dat bij vrouwen mogelijk andere risicofactoren van belang zijn dan bij mannen en dat de huidige risicotaxatie-instrumenten voor gewelddadig gedrag onvoldoende voorspellende waarde hebben voor vrouwen.
doel Ontwikkelen van een klinisch relevant en bruikbaar instrument voor een accurate, gendersensitieve inschatting van het risico van gewelddadig gedrag door vrouwen, en bieden van concrete richtlijnen voor risicomanagement bij deze vrouwen.
methode Op basis van literatuuronderzoek, klinische expertise en de resultaten van een pilotstudie pasten wij de veelgebruikte ‘Historical Clinical Risk management-20’ (hcr-20) aan voor gebruik bij vrouwelijke (forensisch) psychiatrische patiënten die eerder gewelddadig gedrag jegens anderen hebben vertoond.
resultaten De ‘Female Additional Manual’ (fam) bleek een aanvullend instrument op de hcr-20 voor het inschatten van het risico van geweld door vrouwen.
conclusie De fam is een potentieel waardevolle aanvulling voor een accurate, genderspecifieke risicotaxatie bij vrouwelijke (forensisch) psychiatrische patiënten. Toekomstig onderzoek zal de waarde van de fam verder moeten aantonen.

trefwoorden gender, gewelddadig gedrag, risicotaxatie, vrouwen