Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 7

Redactioneel

B. Sabbe

Ongelijkheden en hun berekenbaarheid, 455 - 457

Essay

M.G.J. Schmeets, A.C. van Reekum

De psychotherapie en haar toekomst binnen de psychiatrie, 459 - 467

Essay

G.J. van der Ploeg

Het raadselachtige huilen van Charles Darwin, 469 - 475

Internet-artikel

R.F. Ferdinand

Internet als afdelingsfolder voor een afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, 543 - 546

Ingezonden brief

J.J.S. Kooij, J.K. Buitelaar, W. van Tilburg

Reactie op Grijpma en Gorissen betreffende de discussie naar aanleiding van 'Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) op volwassen leeftijd' in Tijdschrift voor Psychiatrie 1999/6 , 547 - 548