Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 765 - 768

Gevalsbeschrijving

Complexe psychiatrische repatriëring

M.A.H. Monden


Een man met een psychotische stoornis die tevens een veel te lage Hb­waarde had en angst voor hiv, moest vanuit een Afrikaans land naar Nederland gerepatrieerd worden. De casus illustreert hoe complex repatriëring van psychiatrische patiënten kan zijn en dat bemoeienis met de casus voor de repatriëring van groot belang kan zijn. Methode en uitvoering van repatriëring van psychiatrische patiënten vanuit het buitenland terug naar Nederland worden beschreven.

trefwoorden psychose, repatriëring