Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4, 223 - 233

Overzichtsartikel

Het algoritme voor de biologische behandeling van depressie in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn depressie

J. Spijker, W.A. Nolen

achtergrond Antidepressiva zijn weliswaar effectief bij de behandeling van depressie, maar non-respons komt vaak voor. Behandelalgoritmes kunnen de behandelaar dan helpen om achtereenvolgende stapsgewijze keuzes te maken tussen de verschillende behandelingsopties.
doel Herzien van het biologische algoritme van de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van depressie.
methode Een systematisch overzicht van de literatuur.
resultaten Het algoritme kent vijf stappen: 1. Start met een selectieve serotonineheropnameremmer (ssri), tricyclisch antidepressivum (tca), serotoninenoradrenalineheropnameremmers (snri), mirtazapine of bupropion. 2. Bij non-respons na 4-10 weken een ander antidepressivum. 3. Augmentatie met lithium als beste optie. 4. Klassieke monoamineoxidaseremmer. 5. Elektroconvulsietherapie.
conclusie Toepassing van het algoritme verdient navolging, maar onderzoek naar de effectiviteit ervan is nodig.


trefwoorden antidepressiva, behandelalgoritme, depressieve stoornis, richtlijn