Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2

Redactioneel

R.C. Oude Voshaar

Kwetsbaarheid: kern van ouderenpsychiatrie, 69 - 70

Oorspronkelijk artikel

S. Van de Velde, K. Levecque, P. Bracke

Vlaanderen versus Nederland: verschillen in depressieve klachten bij mannen en vrouwen gemeten met de CES-D8, 73 - 82

Overzichtsartikel

J.W. van den Berg, V. de Vogel

Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten?, 83 - 93

Overzichtsartikel

H. Knegtering, H. Oolders, M.A. Ruijsink, A.E.G.M. van der Moolen

Depotantipsychotica anno 2011, 95 - 105

Overzichtsartikel

G. Faber, A.R. van Gool, H.G.O.M. Smid, D. Wiersma, R.J. van den Bosch

Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in invloed op neurocognitie?, 107 - 117

Korte bijdrage

M.D. van Vugt, J.R. van Veldhuizen, M. Bähler, PH. Delespaul, N. Huffels, C.L. Mulder, G. Nijboer, M. Overdijk, H. Kroon

Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (FACT), 119 - 124

Gevalsbeschrijving

I. Lens-Daey Ouwens, M.P. Heijstra, L. Timmerman

Neurosyfilis: onverwacht weerzien met een oude bekende, 125 - 129

Referaat

A. Neven

Antidepressieve combinatietherapie als eerste keuze?, 131 - 132

Referaat

J.C.A. Koning, P.F.J. Schulte

Antipsychotica en acute hartdood: risicomanagement, 132 - 133

Ingezonden brief

J.E. Hovens, G.J. van der Ploeg

Reactie op ‘Ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie: theoretische inzichten en voorstel voor behandeling’, 135 - 137