Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 15 - 25

Overzichtsartikel

Akoestische hallucinaties; nomenclatuur en classificatie

J.D. Blom, I.E.C. Sommer

summary
achtergrond
Onze kennis over de neurobiologische correlaten van akoestische hallucinaties breidt zich in hoog tempo uit. Een voorwaarde voor het begrijpen en integreren van deze ontluikende kennis is een heldere en eenduidige nomenclatuur.
doel Bespreken en evalueren van de concepten van akoestische hallucinaties zoals die werden ontwikkeld tijdens het tijdvak van de klassieke psychiatrie. methode Relevante data werden verzameld uit boeken, PubMed, Embase en de Cochrane Library.
resultaten De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van verschillende classificaties van akoestische hallucinaties.
conclusie Dit overzicht benadrukt de noodzaak om te komen tot een herwaardering van de klassieke concepten van akoestische hallucinaties. Kennis van deze concepten vereenvoudigt het opzetten, uitvoeren en interpreteren van neurobiologische studies naar deze veelvoorkomende verschijnselen.
 

trefwoorden akoestische hallucinatie, classificatie, lateralisatiefenomeen, neurobiologische correlaten, tinnitus