Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 9 - 14

Oorspronkelijk artikel

Zwakbegaafdheid bij Antilliaanse verdachten

D.J. Vinkers

achtergrond De prevalentie van zwakbegaafdheid bij pro Justitia gerapporteerde Antilliaanse verdachten is hoog.
doel Beschrijven van de prevalentie van zwakbegaafdheid en zwakzinnigheid bij pro Justitia gerapporteerde Antilliaanse verdachten aan de hand van de gebruikte iq-tests en beperkingen in het aanpassingsvermogen.
methode Onderzoek van 249 psychologische pro Justitia-rapportages van Antilliaanse verdachten tussen 2003 en 2008 in één arrondissement.
resultaten Zwakbegaafdheid werd in 91 rapportages (36,6%) vastgesteld en zwakzinnigheid in 26 rapportages (10,4%). De prevalentie van zwakbegaafdheid was het laagst wanneer de git-2 werd gebruikt (19,7%) en het hoogst wanneer de wisc-iii werd gebruikt (47,8%). In geen enkele rapportage werden beperkingen in het aanpassingsvermogen gerapporteerd of door middel van vragenlijsten geobjectiveerd, wat wel een noodzakelijk criterium voor de diagnose zwakbegaafdheid is.
conclusie Bij pro Justitia gerapporteerde Antilliaanse verdachten moeten ook beperkingen in het aanpassingsgedrag worden onderzocht.

trefwoorden Antillianen, forensische psychiatrie, rapportage pro Justitia, zwakbegaafdheid