Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 5, 311 - 320

Overzichtsartikel

Antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk

W.A. Overbeek, M.A.M. de Vroede, B.E. Lahuis, M.H.J. Hillegers, E.R. de Graeff-Meeder

achtergrond Volwassen patiënten met schizofrenie en bipolaire stoornissen hebben een verhoogd risico op het metabool syndroom, zowel door de ziekte als door antipsychoticagebruik. Kinderen en adolescenten gebruiken steeds meer antipsychotica voor diverse indicaties. De vraag is wat in deze leeftijdsgroep het risico is op metabole afwijkingen.
doel Onderzoeken van de relatie tussen psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd en metabole afwijkingen en de invloed van het gebruik van zowel atypische als klassieke antipsychotica daarop.
methode Literatuuronderzoek in PubMed naar artikelen uit de periode 2000-juni 2009.
resultaten Bij kinderen en adolescenten is geen adequaat onderzoek gedaan naar de relatie tussen psychiatrische stoornissen en metabole afwijkingen. De normaalwaarden en de betekenis van de componenten van het metabool syndroom zijn onvoldoende onderzocht op de kinderleeftijd. Kinderen en adolescenten hebben een significant verhoogd risico op gewichtstoename bij gebruik
van atypische antipsychotica, dat groter is naarmate het kind jonger is. Gegevens over het risico op het ontstaan van dyslipidemie en diabetes mellitus type 2 ontbreken. Klassieke antipsychotica zijn in dit verband niet onderzocht.
conclusie Het risico op gewichtstoename bij gebruik van atypische antipsychotica is groter naarmate kinderen jonger zijn. Het concept ‘metabool syndroom’ is niet bruikbaar bij kinderen en adolescenten. Risico’s op lange termijn zijn nog onbekend. Dit dwingt tot kritisch voorschrift en nader onderzoek.

trefwoorden adolescenten, antipsychotica, diabetes mellitus type 2, kinderen, metabool syndroom