Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4, 235 - 244

Overzichtsartikel

Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies

M.A.M. Boerma, J.C. van der Stel, TH. van Amelsvoort, D.H. Linszen, L. de Haan

achtergrond Sekseverschillen spelen een rol bij het ontstaan en het beloop van schizofrenie. Oestrogenen zijn mogelijk een beschermende factor bij het ontstaan van bepaalde vormen van schizofrenie.
doel Bespreken van neurobiologische hypothesen omtrent de rol van oestrogeen bij het ontstaan en beloop van schizofrenie.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, handboeken en referenties met als zoektermen 'oestrogen', 'schizophrenia', 'gender', 'epigenetics', 'psychosis', 'women' en 'brain', zonder beperking van tijdsperiode.
resultaten Uit beeldvormend onderzoek, dieronderzoek en interventiestudies komen verschillende effecten van oestrogeen naar voren op het gebied van morfologische aspecten van het brein, interactie met neurotransmitters en neuroprotectie.
conclusie Oestrogeen is een belangrijke schakel in een complex van factoren dat het ontstaan en beloop van sekseverschillen bij schizofrenie beïnvloedt. Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor een specifiek werkingsmechanisme dat een mogelijk beschermend effect van oestrogeen bij schizofrenie verklaart.

trefwoorden epigenetica, gender, oestrogeen, psychose, schizofrenie