Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 9

Redactioneel

L. Gabriëls

Wie kan er nog gewoon, rustig slapen?, 625 - 627

Oorspronkelijk artikel

L. Van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen

Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen, 629 - 640

Oorspronkelijk artikel

S.C. de Vries, A.W.B. van Baars, C.L. Mulder

Bijna altijd toekennen en weinig twijfel: overwegingen van onafhankelijke psychiaters tijdens de beoordeling rechterlijke machtiging, 641 - 650

Overzichtsartikel

M. Swets, C.M. Middeldorp, R.A. Schoevers

Erfelijkheid en omgevingsinvloeden bij psychiatrische stoornissen, 651 - 663

Overzichtsartikel

N.J.A. van der Wee, M.S. van Noorden, D.J. Veltman

Genetische neuroimaging, 665 - 673

Korte bijdrage

L.E. de Graaf, M.J.H. Huibers

Introductie van de Diagnostic Inventory for Depression in Nederland, 675 - 686

Korte bijdrage

E.M. Bisseling, A.W. Braam

Tijdslimieten in de samenwerking tussen politie en crisisdienst: een praktijkevaluatie in Utrecht, 687 - 692

Gevalsbeschrijving

R.F. Nieuwenhuis, P.F.M.J. Spooren, J.J.D. Tilanus

Verminderde insulinebehoefte; een verrassend effect van lichttherapie bij insulineafhankelijke diabetes mellitus, 693 - 697

Gevalsbeschrijving

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie, 699 - 703

Referaat

C. van Damme, G. Pieters

Eetstoornissen bij atleten, 706 - 706

Verbeteringen

P.J.M. van Alphen

Reactie op 'Zorgwekkende afname van psychiatrische behandelcapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen in de periode 1998-2006', 707 - 708

Referaat

L. Jeurissen, G. Pieters

Snelheid van gewichtsherstel bij opgenomen patiënten voorspelt de uitkomst bij anorexia nervosa