Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 25 (1983) 13

Commentaar

J.W.M. Jongmans

Historisch middelpunt van de krankzinnigenwetgeving: wat is de beste maatregel?

Redactioneel

J Marlet

Redactioneel met zilveren draad, 1 - 3

Korte bijdrage

A. Poslavsky

De toekomstverwachtingen van de psychiatrische inrichtingen, 4 - 12

Korte bijdrage

A. Poslavsky

Veritas temporis filia, 13 - 18

Korte bijdrage

N. Speijer

De toekomst der psychiatrische inrichtingen, 19 - 25

Korte bijdrage

H.R. Kraus

Speijer en de toekomst van de regionale geestelijke gezondheidszorg, 26 - 29

Korte bijdrage

H.J. van der Helm

De betekenis van de biochemie voor de psychiatrie, 30 - 37

Korte bijdrage

H.J. van der Helm, P.A. Bolhuis

Recente ontwikkelingen in de Biochemie van belang voor de Psychiatrie, 38 - 43

Korte bijdrage

B. Leijnse

Het testament van de alchimisten, 44 - 49

Korte bijdrage

B. Leijnse

Dezelfde vraag opnieuw gesteld! , 50 - 56

Korte bijdrage

J.A. de Wilde

Kanttekeningen bij de vigerende krankzinnigenwet, 57 - 77

Overzichtsartikel

C.J.B.J. Trimbos

De geestelijke gezondheidszorg in ontwikkeling, 83 - 93

Commentaar

C.J. Trimbos

De geestelijke gezondheidszorg in ontwikkeling- 15 jaar later , 94 - 101

Overzichtsartikel

J.A. Weyel

Verandert het perspectief van de psychotherapie? , 102 - 110

Commentaar

J.H. Dijkhuis

Na 25 jaar nog steeds: pleidooi voor professionalisering en empirisch onderzoek van psychotherapie, 111 - 116

Oorspronkelijk artikel

Chr. Lafeber, P.J. Jongerius, J. Lansen

Groepstherapie voor anorexia-nervosa patiënten, 117 - 131

Commentaar

Chr. Lafeber

Terugblik vanuit de tachtiger jaren op een groepstherapeutische behandeling van anorexia nervosa-patiënten in de zestiger jaren , 132 - 136

Korte bijdrage

P. CHR. Mussert

Een zilveren terugblik en een gouden toekomstwens , 137 - 140