Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 7, 511 - 512

Reviews 2566cover

Psychoanalyse

De wetenschap van de liefde en de kunst van de computeranalyse

Kinet, M.

Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2008 178 pagina's, ISBN 978-90-441-2363-0, € 21,90

Van de auteur weten we dat hij in zijn voorgaande publicaties op lovenswaardige wijze zo ruim mogelijk bekendheid wil geven aan de actuele betekenis van de psychoanalyse in zijn verschillende facetten. Ook in dit boek richt hij zich tot een breed en cultuurminnend publiek dat voor een niet-reducerend psychoanalytisch perspectief openstaat.Zoals de titel suggereert, valt dit boek uiteen in twee delen. In het eerste deel weeft de auteur (psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut) de taalspelen van psychoanalyse, wetenschap en kunst om de liefde in al haar staten te beschrijven. Onder sprankelende titels zoals 'gebiologeerde liefde', 'radiografie van de verleiding' en 'Passion victims' belicht de auteur de liefde - wars van een dor vakjargon - en laat ze oplichten in al haar menselijkheid, schaduwzijden inclusief. Zijn rake typeringen - bijvoorbeeld over liefde en haat (p. 103-104) - zijn verre van vulgariserend. Naar mijn mening buigt de auteur terecht de obsessionele slogan 'liefde is een werkwoord' om naar 'in den beginne was liefde'… Immers, geen mens zonder liefde, geen liefde zonder de mens.

Het tweede deel heeft als ondertitel 'zes essays over de virtuele realiteit'. In korte en flitsende hoofdstukken - eigen aan het thema - passeren ideeën, rêverieën, interpretaties over het internet, Stanley Kubricks 2001: A space odyssey, reality-tv en de virtuele wereld van Second Life de revue. In feite zijn het genuanceerde psychoanalytische verkenningen over de mogelijkheden, maar ook ontsporingen van deze 'brave new world'. Kinet weet verrassende verbanden te leggen die de lezer naar meer doen verlangen. Het zou de aanzet kunnen zijn van een boek op zich over deze fascinerende en 'explosieve' virtuele wereld. 'Met deze essays wil ik mij voor het eerst richten tot een breder, cultuurminnend publiek' (p. 165). Ook al wordt er bij momenten enige voorkennis van psychoanalytische begrippen verondersteld, met zijn verfrissende en erudiete stijl zal de auteur zeker een geïnteresseerd publiek aanspreken. Al met al is dit boek een excellent voorbeeld hoe open-minded psychoanalyse van deze tijd is en blijft. Niet zozeer omdat ze ont-luistert, maar juist ontvankelijk luistert naar wat Shakespeare beschreef als:

All the world's a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances.

 

M. Calmeyn