Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 327 - 332

Korte bijdrage

Risicotaxatie met de polygraaf

E.F.J.M. Brand

Over polygrafie, in de volksmond leugendetectie genoemd, wordt flink gedebatteerd. In dit artikel worden zowel argumenten voor als argumenten tegen beschreven. Achtereenvolgens worden een kader van leugendetectie, de theoretische basis en praktische aspecten van leugendetectie bij risicotaxatie beschreven. Tot slot worden de toekomstmogelijkheden van polygrafie voor risicotaxatie beschreven. Er zijn nog heel wat problemen op te lossen voor deze techniek als hulpmiddel bij risicotaxatie in forensische settings bruikbaar zal zijn.

trefwoorden forensische psychiatrie, leugendetectie, polygrafie, risicoanalyse