Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2

Ingezonden brief

M.P.A.M. Sonnen, R.M.S de Ridder

Reactie op 'Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) op volwassen leeftijd'

Redactioneel

Nelleke Nicolai

Psychiatrische psychotherapie 2000, 71 - 72

Oorspronkelijk artikel

E. Blaauw, M. van der Voort, A.J.F.M. Kerkhof

Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie, 73 - 83

Overzichtsartikel

B. Lowyck, M. De Hert, E. Peeters, P. Gilis, J. Peuskens

Belasting van gezinsleden van psychiatrische patiënten , 85 - 93

Overzichtsartikel

C. Tak, M.T. Appelo, R.J. van den Bosch, D. Wiersma

Dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie, 95 - 110

Korte bijdrage

C.L. Mulder, L. Pepplinkhuizen, R.W. Trijsburg

Psychofysiologie en afweermechanismen, 111 - 115

Korte bijdrage

H.J. Kolthof, N. Schutter, E. Hoencamp

Hoe kunnen psychiaters in opleiding omgaan met de emotionele aspecten van agressie en suïcide?, 117 - 120

Gevalsbeschrijving

J. Vink

Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerkingen van clozapine, 121 - 125